MAXTHERM

System MAXTHERM ze skrzydłem półzlicowanym

  • 8 komorowy system profili;
  • głębokość zabudowy 94 mm;
  • grubość profili klasa A;
  • uszczelki wciągane z EPDM w kolorze czarnym lub szarym;
  • środkowa uszczelka;
  • szyba zespolona pakiet dwukomorowy 48 mm o współczynniku K= 0,5 W/m2K
  • oraz pakiet trzykomorowy 48 mm o współczynniku K= 0,3 W/m2K;
  • NAJCIEPLEJSZE OKNA NA RYNKU 0,59 W/m2K